Deel jou getuienis
Klik Hier
TEKEN IN OP LIG-TYDSKRIF
Lees Meer
Previous slide
Next slide
Search

Maak 2022 ’n hersteljaar!

Die afgelope jaar het sy merk gelaat – en hoe! Ons wou dikwels vir mekaar sê: “Ek het genoeg gehad …” Hoe nou gemaak, hier by die begin van ’n nuwe jaar?

DEUR SUSAN GOOSEN

Baie mense smag na herstel. Hulle hunker na die tyd voordat Covid-19 ons bestaande wêreld en leefwyse op sy kop kom keer het.

Maar om van hierdie traumatiese tyd te herstel, sal waarskynlik nié inhou dat dinge maar voortgaan soos vroeër nie. Daar is harde lewenslesse geleer, ons moes belangrike aanpassings maak en, belangrik, ons moes begin om anders te dink.

Enige moontlike herstel sal in elk geval op ’n dieper, geestelike vlak moet plaasvind. En as ons 2022 as ’n sogenaamde hersteljaar wil aanpak, sal ons goed moet beplan. Op hierdie manier kan dit tóg vir elke gelowige ’n hersteljaar, ’n genadejaar en uiteindelik ’n jubeljaar word.

Wat is ’n hersteljaar?

In die Bybelse sin beteken “herstel” nié dat jou lewe weer op die ou, gemaklike en voorspelbare wyse voortgaan nie; dit dui op ’n nuwe begrip van wie en hoe God is, en ’n dieper, eerliker verhouding met Hom en met ons medemens.

Die hersteljaar waarvan ons in Leviti­kus 25 lees, verwys na elke vyftigste jaar wanneer die verarmdes in Israel vrygelaat is, hul skuld afgeskryf is en hulle as wettige eienaars na hul grond kon terugkeer. Dit was ’n gewyde jaar, ’n jubeljaar, waarin God sy volk daaraan herinner het dat Hy die ware eienaar van alles is. Dat ooreenkomste tussen mense daarom nooit permanent kan wees nie.

Hierdie waarheid word só in Psalm 24:1 beaam: “Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here …”

Ons kan die aarde nie maar vir onsself toe-eien of daarmee maak wat ons wil nie. Ons het slegs vruggebruik daarvan. En hiervoor is ons verantwoording aan die Here verskuldig.

Die bekende dr Willem Nicol verduidelik hierdie Bybelse hersteltyd só: “Die hersteljaar waarvan ons in die Ou Testament lees, het die samelewing herstel sodat die kloof tussen arm en ryk nie maar net groter en groter word nie. Net soos wat dit soms nodig is om, ter wille van gladde funksionering, ’n hedendaagse selfoon na sy oorspronklike stellings terug te bring, het ons nodig om na ons oorspronklike ‘stelling’ terug te keer.

Geborg

“Ons is na God se beeld geskep, en dit was God se bedoeling dat ons in ’n persoonlike verhouding met Hom moet leef. Ons herstelpad beklemtoon opnuut hierdie besef. En dit wil die beeld van God in ons laat duidelik word.”

Ds Ian Dubery, ’n predikant by die Moreletapark-gemeente, reken dat hierdie herstelproses reeds in 2020 begin het. Hy sê: “Indien ons 2020 en die grendeltyd as ’n tyd van gedwonge rus beskou, bevind ons ons reeds in die nuwe ritme.

“Tog het die afgelope jaar vir baie mense groot smart ingehou. Daar was verliese op fisiese, emosionele en finansiële vlak. Ek het by my oumagrootjie geleer dat jy nie ‘die goeie van die lewe’ ten volle kan waardeer as jy nie éérs weet hoe ‘die sleg van die lewe’ is nie.

“Ek is daarvan oortuig dat 2020 juis die besef gebring het dat ons rus, verlossing en herstel broodnodig het vir ons voortbestaan. Ons kan in 2022 opnuut begryp en beleef dat God vir sy kinders sorg en hulle deur die moeilikste tye denkbaar dra.

“Ons het in 2020 beleef hoe mense wat van die kerk vervreem was, of arm was aan geloof, weer kom aanklop het toe hulle besef het dat God die enigste bron van hoop is waaraan ons kan vashou. Mense roep in hul nood na God, en Hy bring heling en herstel. In Romeine 5 skryf Paulus oor swaarkry wat volharding kweek, wat op sy beurt egtheid van geloof en uiteindelik hoop tot gevolg het.

“En dié hoop beskaam nie, want God het sy Heilige Gees oor ons uitgestort.”

My hersteljaar

Die soms hewige skommelinge in die afgelope twee jaar het verskillende gebiede geïdentifiseer waar herstel en heling nodig is. Die spesifieke definisie hiervan sal van mens tot mens verskil.

Geborg

Sommiges erken nou die behoefte aan herstel in hul verhoudings, onder meer dié met huweliksmaats, gesinslede, kollegas of die breër samelewing.

Ander smag na emosionele of geestelike herstel. Of herstel ten opsigte van hul gesondheid, hul verhouding met die omgewing of hul finansies.

Ian sê: “Die vertrekpunt is om te besef dat jy ’n behoefte aan God se bepaalde ritmes het. En om te wete te kom wat jy nodig het om optimaal binne sy wil te funksioneer.

“Dikwels gryp mense na ‘krukke’ soos alkohol om die lewe se eise te probeer hanteer. Dan raak hulle só daarin verstrengel dat hulle nie vorentoe kan beweeg nie. Dis dán wanneer ’n mens oorweldig voel en reken dat dinge buite beheer is.

“Om hulp te kry en byvoorbeeld ’n berader te gaan spreek, kan jou help om weer binne God se ritme en riglyne te begin beweeg sodat daar herstel kan plaasvind. As jy bloot op jou eie krag gaan staatmaak, sal jy gebroke bly.

“Dit gebeur dikwels dat ons hierdie gebrokenheid nie self raaksien nie, dat ons nooit besef watter deel van ons lewe werklik herstel nodig het nie. Iemand wat jou hiervan bewus maak en wat jou op hierdie pad begelei, kan jou help om nie maar in gebrokenheid te bly lewe nie, maar om dit eerder vanuit jou gebrokenheid te doen.

“Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 4 daaraan dat ons kleipotte is wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom van God en nié van ons nie. Laat God jou binne sy wil en waarheid herstel en weer oprig.”

Geborg

Willem sê: “In die afgelope jaar is ons geskommel én daaraan herinner dat ons toekoms nie in ons eie hande lê nie. Dat ons daarom nie krampagtig aan ons eie planne en voornemens moet vasklou nie.

“Vra jou af: Waarmee het die Here in 2021 in my lewe begin? Waarin kon ek sy hand sien? Was daar enige bewegings wat van die Here af kom?

“Oorweeg dit biddend en skryf die gedagtes wat by jou opkom in jou dagboek neer.

“Die volgende vrae kan as riglyn dien:

  • Wat het die afgelope jaar in jou verhouding met mense gebeur? Het julle as gesin meer tyd saam deurgebring, en is dit iets wat julle graag in die nuwe jaar sal wil voortsit? Het jy in dié tyd meer moeite gedoen met vriendskappe, en dalk aan ander kreatiewe maniere gedink om na jou hartsmense uit te reik?
  • Wat het gebeur ten opsigte van jou verhouding met geld en ander materiële dinge? Was daar enige verskuiwings wat dit betref? Hoe het dit jou en jou gesin geraak?
  • Het jy enige intense emosies ervaar, byvoorbeeld vrees of onsekerheid, wat vir jou moeilik was om te hanteer? Het jy enigiets ervaar waaruit jy kon leer?
  • As die Here jou vra, wat sou jy sê oor hoe jy voortaan jou gesondheid wil oppas?
  • Kyk jy anders na ons planeet en ons hulpbronne? Hoe sou jy dit graag wou oppas?
  • Watter verdieping het daar in jou verhouding met die Here plaasgevind? Hoe sou jy hierop wou voortbou?”

 

  • Ian herinner gelowiges aan die hoop wat in ons hart leef, die hoop wat nooit beskaam nie en waaraan ons in 2022 kan vashou. Hy sê: “In die Here is daar rus, herstel en vreugde. Ons dink dikwels dat ons slegs vorentoe kan beweeg wanneer ons heel is, maar soms is heling eers moontlik wanneer ons begin beweeg.”

Verwante Artikels

ONTVANG LIG SE GRATIS NUUSBRIEF

Kry
LiG

Jou daaglikse inspirasievennoot.

Die LiG-app is nou beskikbaar vir jou selfoon. Installeer dit vandag nog.