Deel jou getuienis
Klik Hier
TEKEN IN OP LIG-TYDSKRIF
Lees Meer
Previous slide
Next slide
Search

Wie is Hy, hierdie Heilige Gees?

Pinkstertyd is die tyd van die Heilige Gees. In hierdie besonderse weke in die kerklike jaar word die uitstorting van die Gees gevier. Wie is Hy? En, veral, wie is Hy vir jou?

Pinkstertyd is die tyd van die Heilige Gees. In hierdie besonderse weke in die kerklike jaar word die uitstorting van die Gees gevier en word daar opnuut oor Hom nagedink. Wie is Hy? En, veral, wie is Hy vir jou?

Pinkster word in die Bybel as ’n wonderlike tyd van vervulling en nuwe lewe geteken. Reeds in Jesaja 32:15 lees ons dat woestyne in vrugteboorde sal verander as die Gees van Bo af op ons uitgestort word. En in Johannes 7:37-39 praat Jesus oor strome van lewende water wat sal vloei uit die binneste van gelowiges as die Heilige Gees in sy volheid oor hulle kom.

Dié wonderlike prentjies ten spyt is daar baie Christene wat min weet van die Heilige Gees en sy werk. En wat daarom min ervaar van die nuutheid wat Pinkster bring.

Aan die een kant is dit verstaanbaar, omdat die Heilige Gees gewoonlik die kollig weg van Homself draai en eerder die lig op Jesus laat val. Hy getuig oor Jesus en nie oor Homself nie, lees ons in Johannes 16:13.

Aan die ander kant is dit egter so dat ons dit nie kan bekostig om die Gees gering te skat nie. Ons gaan te veel mis. Die Heilige Gees kan ons lewe verander.

Wie is die Heilige Gees?

As ons dié vraag wil beantwoord, sal dit dalk goed wees om te begin by van die Heilige Gees se Name wat ons in die Bybel aantref.

Name van die Heilige Gees

“Die Gees van Christus”

Die Heilige Gees word dikwels die “Gees van God” of die “Gees van Christus” genoem. Die Gees van wie in die Bybel sprake is, is nie sommer enige gees nie; die Heilige Gees word in die Bybel ten nouste verbind aan die Vader se werk en aan Jesus se werk.

In die Ou Testament lees ons dat die Gees betrokke is by die skepping, en in die Nuwe Testament word die Heilige Gees uitgestort om Jesus se werk op aarde voort te sit. Iemand het op ’n keer gesê die groot werk van die Gees is om ons te leer om God “Abba, Vader” te noem en om Jesus as “Heer” te erken en te bely.

Kortom: ’n Gees wat nie heenwys na die Vader van die Ou Testament en die Verlosser van die Nuwe Testament nie, is nie ’n gees waarna ons moet luister nie.

“Die Gees wat lewe gee”

Die Heilige Gees word ook die “Gees wat lewe gee” of “lewend maak” genoem.

Dis dalk die Heilige Gees se belangrikste naam. In die Ou Testament is die Gees die asem wat die Here in mense blaas om hulle lewe te gee. En as ons die lewe as gevolg van ons ongehoorsaamheid verloor, hoor ons in Esegiël 37 dat die Here deur sy Gees weer lewe in doodsbeendere kan bring.

Die lewe wat die Gees gee, is dieselfde lewe waaroor Jesus in Johannes 10:10 praat as Hy sê: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” Paulus praat in Romeine 8 aangrypend oor hierdie nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons lewe kan bring, en hy verbind dit aan gawes soos vryheid, vrede en gehoorsaamheid.

Die Gees kan die nuutheid en lewe bring omdat die werk van die Gees met krag gepaard gaan. Voor die uitstorting van die Heilige Gees gee Jesus die dissipels opdrag om in Jerusalem te wag totdat hulle krag uit die hoogte ontvang (vgl Luk 24:49).

Wanneer die Gees dan uitgestort word (vgl Hand 2:1-4), verneem ons dat dit gepaard gaan met duidelike tekens van feitlik onstuitbare krag: stormwinde en tonge van vuur.

Waar kom dié krag van die Heilige Gees vandaan?

Paulus sê dat dit dieselfde krag is waarmee die Vader Jesus uit die dood opgewek het (vgl Ef 1:20). Hier bespeur ons dus weer die noue band tussen Jesus en die Gees.

Die Gees gee egter nie net die opstandingskrag van Jesus aan ons nie, maar Hy wil al die gawes wat Jesus vir ons gereed gemaak het (vgl Ef 1:3) in ons lewe indra. Die ou kerkvader Calvyn het gesê dit is éintlik waarvoor die Gees gekom het. Die Skotse prediker Tom Smail het gesê: “Die Gees is inderdaad die gawe wat net aanhou om te gee.”

Vir wie is hierdie lewe bedoel?

Jesus Christus se kerk het nog altyd geglo dat die Gees die gawe van lewe wýd wil uitdeel. En dit om lewe te bring aan die ganse skepping en aan alle mense. Maar dan, gelukkig, kan ons weet dat die Here ook vir óns van sy lewe en oorvloed wil gee.

“Die Gees van kindskap

Die Heilige Gees word ook die “Gees van kindskap” genoem.

Paulus skryf in Romeine 8:14-17 dat die Gees ons wil help om te verstaan dat ons nie bloot God se diensknegte is nie, maar dat ons ook God se kinders is. Dit is een van die wonderlike gawes wat Jesus aan ons gee: om op grond van sy verdienste as volwaardige kinders van God aangeneem te word.

So diep en vas is hierdie kindskap dat ons, saam met Jesus, God nou “Abba” (Vader) kan noem.

Een van die winste van kindskap is dat dit vrees uit ons lewe kan wegneem.

Ek reken dat dit weer tyd geword het dat ons in ons kerke meer hieroor praat. ’n Groot deel van ons halfhartige geloof en gebrek aan geloofsdurf, reken ek, het te doen met ’n diep gewortelde vrees en onsekerheid oor die lewe.

Die liefde van Christus, wat deur die Gees in ons hart uitgestort word (vgl Rom 5:5), is sonder twyfel die beste kuur vir vrees.

Die Gees as Parakleet

Een van die meer ongewone name wat aan die Heilige Gees gegee word, is dié van “Parakleet”. Ons tref dit op ’n hele klompie plekke in die Johannesevangelie aan.

Dit is ’n ryk woord en kan op ’n aantal maniere vertaal word. In die ouer Afrikaanse vertalings is dit met “Trooster” vertaal, en dit word ook dikwels vertaal as “helper”, as Iemand wat ons bystaan.

In die 1983-vertaling word dit met “Voorspraak” vertaal. Die Heilige Gees, só sê Johannes, kom om as Advokaat die saak van Jesus in hierdie wêreld op te neem en verder te voer.

Die prentjie wat vir ons in Johannes 16:8-11 geskets word, is dié van ’n hofsaak of ’n herverhoor. Die Gees kom om die hofsaak waarin Jesus veroordeel is, as ’t ware te heropen. Om te vra dat daar weer na Jesus gekyk moet word.

Toe Pilatus en die Jode Jesus destyds veroordeel en tot die kruis gevonnis het, het hulle gedink dat alles nou oor en verby is. Hulle het besluit dat sy aansprake, naamlik dat Hy die Seun van God en die Messias is, verregaande was.

Daarmee het hulle ook gesê dat al sy leringe oor onselfsugtige liefde, geregtigheid, selfverloëning, diens en voetewas vergesog is en nie nagevolg hoef te word nie.

Maar Jesus word nie so maklik gekeer nie.

In Johannes 16:8-11 leer ons dat die Gees kom om te bewys dat Pilatus en die Jode verkeerd was, en dat die reg inderdaad aan Jesus se kant was (vers 10).

Wat Jesus oor Homself gesê het, is waar. Hy is die Messias. Hy is Immanuel. Hy is die Heer.

En sy plan vir hoe mense moet lewe, is die regte een.

Hierdie is ’n groot deel van die Gees se werk. Hy wil Jesus aan ons verkondig, ons in die hele waarheid lei. En Jesus die Heer van ons lewe maak.

As dit gebeur, dit wil sê as Jesus in ons lewe verheerlik word, sal die water van Johannes 7:37-39 ook uit ons binneste begin vloei.

Geskryf deur Coenie Burger.

Lees ook: Jou bid-woorde te min? Leer só bid uit die Bybel.

Verwante Artikels

ONTVANG LIG SE GRATIS NUUSBRIEF

Kry
LiG

Jou daaglikse inspirasievennoot.

Die LiG-app is nou beskikbaar vir jou selfoon. Installeer dit vandag nog.